Drenering

Fukt er den vanligste årsaken til skader på overflater og materialer i kjellere. Tilstoppet drenering kan være en av grunnene. Dårlig avledning av takvann og overflatevann kan være en annen.
Synlige symptomer på fukt i kjellerveggene kan være:

 • kalk- eller saltutslag, gjerne nederst ved gulvet
 • malingsavflassing, blærer i malingen
 • mugg- og råtesopp på treverk og innredninger

Der hvor det er innredet rom i kjelleren med innvendig isolasjon, kan utbuling av lister og treverk, misfarging og mugglukt indikere fukt inni veggen.

Slik skal det virke

 • Takvann må ledes vekk fra huset, for eksempel i kanal eller renne.
 • Terrenget må ha fall ut fra bygningen på minst 1 : 50 i minst 3 m lengde.
 • Kjellerveggen bør ha utvendig fuktsikring (sperresjikt) med grunnmursplate som har knotter eller riller. Plata bør avsluttes i terrengnivå og ha dekklist øverst.'
 • Eventuell isolering av kjellervegg bør være utvendig og i full høyde av kjellerveggen.
 •  En god drenering består av drenerende masser, drensledninger og helst drenskum, og som regel tilknytning til kommunalt anlegg. Eldre boliger har ikke alltid drensledninger som er tilknyttet avløps- eller overvannsledning.
 • For hus som ligger i skrånende terreng eller i et flatt område med tilsig av overvann, stilles strenge krav til fuktsikring og drenering.
 • Kjellere som er innredet til boligrom, bør være isolert utvendig. Løsninger med innvendig isolering er ofte skadeutsatt.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende gratis befaring i kontaktskjemaet ved siden av.

Kontakt oss for en uforpliktende og gratis befaring

  Velg tjeneste