Biovac® minirenseanlegg for plassering i anleggsrom

1 hus/5 personer: Biovac® FD5 med nedgravd tank

Biovac FD5p.e. er vårt minste renseanlegg for plassering i anleggsrom, og egner seg bra til boliger med ujevn belastning. Dette er også et godt valg om det ikke er kjørevei helt frem til anlegget. eller de lokale forholdene ikke tillater dype byggegroper.

Fordi anlegget er utstyrt med slamtørkere, kan slammet håndteres av eieren selv, eller tas med av servicetekniker. Dette til forskjell fra de nedgravde anleggene som må slamtømmes med sugebeil.

Anlegget er beregnet på en husholdning inntil 5 personer

5 personer: Biovac® FD5 med mottakstank på gulv

Biovac FD5p.e. med mottakstank på gulv for plassering i anleggsrom. Anlegget egner seg bra til boliger med ujevn belastning. Dette er også et godt valg om det ikke er kjørevei helt frem til anlegget. eller de lokale forholdene tilsier at man ikke kan grave ned renseanlegget.

Fordi anlegget er utstyrt med slamtørkere, kan slammet håndteres av eieren selv, eller tas med av servicetekniker. Dette til forskjell fra de nedgravde anleggene som må slamtømmes med sugebeil.

Anlegget er beregnet på en husholdning inntil 5 personer

10 personer: Biovac® FD10 med nedgravd mottakstank

Biovac FD10pe med nedgravd mottakstank er et to-hus anlegg for rensing av samlet avløpsvann. Anlegget egner seg bra til boliger med ujevn belastning. Dette er også et godt valg om det ikke er kjørevei helt frem til anlegget. eller de lokale forholdene ikke tillater dype byggegroper.

Fordi anlegget er utstyrt med slamtørkere, kan slammet håndteres av eieren selv, eller tas med av servicetekniker. Dette til forskjell fra de nedgravde anleggene som må slamtømmes med sugebeil.

Anlegget er beregnet for to husholdninger inntil 10 personer

FD15- FD35 Biovac® minirenseanlegg for 3-7 husholdninger

  • Anelgg dimensjonert for 3-7 boenheter
  • Kombinert slamlager/pumpekammer og mottakstank for nedgraving
  • Prosesstank plasseres i isolert rom
  • Når fl ere hus går sammen om en felles løsning, oppnår man reduserte kostnader for hver bolig både som investering og årlig service
  • Krever årlig slamtømming

Produktark for Biovac® FD15-35

Kontakt oss for en uforpliktende og gratis befaring

    Velg type renseanlegg