Biovac®


Færder Anlegg AS er sertifisert Biovac® forhandler. Så har du fått pålegg fra kommunen, utfører vi alt fra gratis befaring, nødvendige dokumenter, og nedsetting av anlegget.

Biovac® minirenseanlegg er et meget bra miljøvennlig alternativ for rensing av avløpsvann for de som ikke har kommunalt avløp. Teknologien som brukes er basert på en naturlig og biokjemisk renseprosess.

Samtlige Biovac® minirenseanlegg er godkjent etter NS-EN 12566-3. Dette er standarden alle kommuner har som minstekrav. I tillegg kan vi levere ulike etterpoleringsløsninger for spesielt sårbare områder, samt gråvannsanlegg i kombiansjon med f.eks. tett tank.

Biovac® minirenseanlegg finnes i en rekke forskjellige utførelser og har derfor en høy fleksiblilitet ved plassering og klarer alle typer gunnforhold og tomteforhold. Anleggene kan enten graves ned eller plasseres i et frostfritt rom over jorden.

Vi har løsninger for alle krav og alle behov.

Jeg ønsker en gratis og uforpliktende befaring

    Velg tjeneste