Kvalitet

Kvalitetssikring av prosjektene er kjernen i vårt firma. Vi forutsetter gode og gjennomtenkte kontrollplaner med en systematisk tilnærming til utførelse og kontroll. I prosjektene brukes gode systemer for dokumentasjon og kontroll.

Pris

Vi ønsker at våre kunder skal få et realistisk bilde av hva produktet koster og vi bruker mye tid på å lage et forståelig og oversiktlig pristilbud. Underveis i prosessen har vi en tett dialog med kunde hvis det oppstår uventede hendelser.

Gratis befaring

For at vi skal kunne gi deg et godt estimat, er det viktig med en grundig befaring. Via kontaktskjema, kan du sende inn forespørsel og legge ved nødvendige dokumenter. Det gir oss et godt grunnlag før befaringen så vi kan se hva dere tenker.