Færder Anlegg AS er en maskinentreprenør som har nedslagsfelt i Vestfold. Vår styrke er fleksibilitet og pålitelighet gjennom tett samarbeid fra befaring til utførelse. Vi streber etter å løse dine utfordringer på en effektiv måte med yrkesstolthet og høy kvalitet! Vi utfører oppdrag i alle størrelser både i egen regi eller i samarbeid med våre utvalgte samarbeidspartnere på ulike felt. Gir du oss jobben, så blir det gjort!

Vann og avløp

Har du fått kommunalt pålegg om utbedring av
vann- og avløpsanlegg? Eller ønsker du pris på
nyteablering av vann- og avløpsanlegg? Les mer.

Grunnarbeid

Vi utfører grunnarbeid til hus, tilbygg,
garasje, gårdsplasser og oppbygning av
hager og uteområder. Les mer.

Riving

Vi påtar oss riving av boliger og hytter. Alt blir dokumentert og levert til godkjent mottak. Les mer.

Transport

Trenger du masser til prosjektet ditt? Vi utfører transport med lastebil, traktor eller vogntog. Les mer.

Utfylling av eiendom

Trenger du jordmasser til å rette av hagen eller fylle ut søkk? Vi har stadig bruk for deponi, les mer.

Murer og belegningsstein

img_0332

Vi søker, gjør grunnarbeid, leverer og bygger støttemurer etter ditt ønske. Les mer. 

Drenering

Har du fått fuktskader i kjeller, eller ønsker å hindre at det skjer? Drenering er trolig en av de viktigste investeringene du kan gjøre hvis du har innredet kjeller. Les mer.

Kabelgrøfter

Trenger du kabelgrøft? Vi graver tele, fiber og strømkabler. Les mer.

Asfaltering

Ønsker du ny asfalt i gårdsplassen eller på veien din? Vi utfører nødvendig grunnarbeid og koordinerer med asfaltering etter ditt ønske. Les mer.

Kvalitet

Kvalitetssikring av prosjektene er kjernen i vårt firma. Vi forutsetter gode og gjennomtenkte kontrollplaner med en systematisk tilnærming til utførelse og kontroll. I prosjektene brukes gode systemer for dokumentasjon og kontroll.

Pris

Vi ønsker at våre kunder skal få et realistisk bilde av hva produktet koster og vi bruker mye tid på å lage et forståelig og oversiktlig pristilbud. Underveis i prosessen har vi en tett dialog med kunde hvis det oppstår uventede hendelser.

Gratis befaring

For at vi skal kunne gi deg et godt estimat, er det viktig med en grundig befaring. Via kontaktskjema, kan du sende inn forespørsel og legge ved nødvendige dokumenter. Det gir oss et godt grunnlag før befaringen så vi kan se hva dere tenker.